torsdag 3. november 2011

I don't wanna be

Stereotyp (gresk: stereo- «fast», og typos «form»), altså stivnet i sin form, ensformig, uforanderlig. En stereotyp er et forenklet mentalt bilde av et individ eller en gruppe mennesker som har noen felles karakteristiske (eller stereotypiske) kvaliteter. Begrepet brukes ofte i negative sammenhenger, og stereotyper ses på av mange som uønskede meninger som kan endres gjennom utdanning og/eller kunnskap. Vanlige stereotyper er påstander om forskjellige raser, om etniske og religiøse grupper, og det å forutsi atferd ut fra sosial status, økonomi og kjønn.

Jeg vil ikke være stereotypisk! Jeg vil farge håret, bort med det blonde, inn med... det andre?

Ingen kommentarer: