torsdag 9. februar 2012

6 CO2 + 6 H2O + solenergi -> C6H12O6 + 6 O2

6 CO2 + 6 H2O + solenergi -> C6H12O6 + 6 O2 = FOTOSYNTESE


C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energi = CELLEÅNDING

Et atom med negativ eller positiv ladning = ION

Når elektroner overfører et atom til et annet = REDOKSREAKSJON

Når det gies bort et elektron = OKSIDERING

Når det legges til et elektron = REDUKSJON

Redoksreaksjon med elektrisk strøm = ELEKTROLYSE

Temperaturen forbrenningsreaksjoner må ha for at forbrenninger skal starte og fortsette uten energitilførsel = TENNTEMPERATUR

Oksygen + temperatur + brennbart stoff = BRENSELSTREKANTENPFF - ufattelig kjedelig! HJELP! Jeg kommer aldri til å lære dette her...

Ingen kommentarer: